• ALERJİ (İMMİNOLOJİ) KLİNİĞİ

İDARİ SORUMLU

doktor

doktor doktor

İmmünoloji ve Alerji Kliniğimizde ;

İmmünoloji ve Allerji kliniğinde aşağıdaki tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır,

Muayene randevuları:

Merkezi hastane randevu sistemi üzerinden muayene randevusu alınmaktadır. Poliklinik muayeneleri sadece sabah saat 09.00 - 12.00 arasında yapılmakta olup, öğleden sonra ise muayeneleri tamamlanan hastaların tahlil ve tetkik sonuçları incelenmektedir.

Tanı uygulamaları;

Tanı uygulamaları Astım, Allerjik rinit, Kronik öksürük, İlaç allerjisi, Arı allerjisi, Besin allerjisi, Lateks allerjisi, Anaflaksi (allerjik şok), Ürtiker (kurdeşen, dabaz), Anjioödem (herediter, akkiz, allerjik, idiopatik), Allerjik kontakt dermatit, atopik dermatit, Mesleksel allerjik hastalıklar (mesleksel astım ve rinit), Erişkin dönem primer immün yetmezlikleri (yaygın değişken immün yetmezlik)

Allerjiyi saptamaya yönelik yapılan genel testler;

Deri prik-intradermal testleri

Deri yama testi (patch test)

Kanda allerjen spesifik IgE bakılması

Allerjenle provokasyon (yükleme) testi

Astımı olan veya şüphe duyulan hastalarda yapılan uygulamalar

Solunum fonksiyon testleri

Reversibilite testleri

Bronş provokasyon testi

Allerji deri testleri

İlaç allerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda yapılan uygulamalar

İlaçlar ile deri testi (prik, intradermal, yama)

İlaç provokasyon testi

Besin alerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda hastalarda yapılan uygulamalar

Besinler ile deri testleri

Besinler ile kanda spesifik IgE düzeylerinin saptanması

,

Arı alerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda hastalarda yapılan uygulamalar

Arılar ile deri testleri

Arılar ile kanda spesifik IgE düzeylerinin saptanması

Tedavi Uygulamaları:

Hasta eğitimi (Hasta bilgilendirme, hemşire tarafından inhaler kullanım eğitimi)

Allerjen spesifik immünoterapi (allerjik nezle ve arı allerjilerinde aşı tedavisi)

Anti-IgE (omalizumab) tedavisi (ağır allerjik astım ve kronik ürtiker tedavisi)

Bölümümüze ulaşmak için:

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi zemin katında İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Polikliniği ve laboratuarı yer almaktadır.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.