sef

BAŞASİSTAN

sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef sef
sef sef sef sef

İç Hastalıkları Kliniği; Şubat 2001 tarihinde, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, şef olarak atanan Doç. Dr. Murat Suher tarafından kurulmuş ve hizmete başlamıştır. Aynı yıl Eylül dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı ile asistan alınarak eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu hastanenin hizmeti sona erdirilene dek, Klinik çalışmalarına devam etmiştir. Nisan 2004 tarihten itibaren de, Bilkent’te kurulan yeni adı ile, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.

2001 yılından itibaren bugüne kadar tüm eğitim dönemi boyunca, İç Hastalıkları Kliniği’nden toplam 9 kişi ihtisas eğitimini tamamlayarak, iç hastalıkları uzmanı olarak kliniğimizden ayrılmışlar ve Ülkemizin çeşitli yerlerinde görevlerini yürütmektedirler. İç Hastalıkları Kliniği çalışma düzeni içerisinde, üç ayrı odada poliklinik hizmetleri verilmektedir. Poliklinikte konsültan vasıfta bir uzman doktor her zaman bulunmaktadır. Bu odalardan birinde; sağlık kurulu ve ayaktan ameliyat öncesi değerlendirmeler yapılmaktadır. Diğer iki odada da günlük hasta muayeneleri yapılmakta, sonrasında da gerektiği durumda tetkik istenen hastaların sonuçları değerlendirilmektedir. Gerekli olduğu durumlarda da uzman doktor nezaretinde, tedaviler düzenlenmekte ve hastalar takibe alınmaktadır.

Klinik içerisinde de, yatan hastaların günlük en az iki kere olmak üzere, vizitleri yapılarak tetkik ve tedavileri düzenlenmektedir. 

Ayrıca haftanın en az iki gününde asistan eğitimi kapsamında; konu anlatımı, vaka takdimleri ve tartışılması, güncel literatürlerin takibi ile tıbbi eğitime devam edilmektedir. Ayrıca Klinik şefimizin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olması nedeniyle, kliniğimizde endokrinoloji ile ilgili hormon baskılama ve uyarı testleri, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsileri de yapılmaktadır.

Amacımız ;

Hastanemizde Kliniğimiz için ayrılmış hasta yatağı ve poliklinik olanaklarıyla orantılı şekilde, tüm ekibimizle klinik prosedür ve toplam kalite kurallarına ve anlayışına uygun, hasta ve yakınlarına güler yüzlü ve empati içinde, son bilgilerden yararlanarak hizmet vermek, poliklinik veya acil servisten Kliniğimize yatışı uygun görülen, poliklinikte değerlendirilen ve gereğinde takibe alınan hastaları şifaya kavuşturmak için gerekenleri yapmak, hizmet içi eğitimlerle personelin güncel tıbbi bilgilerle donanmış olmalarını sağlamak ve gereğinde iç denetlemeleri zamanında yapmak AMACIMIZDIR.

Hedefimiz

Kliniğimize yatırılan, poliklinikte izlenen ve takibe alınan hastalarımızın, tüm ekibimiz katılımlarıyla, iç hastalıkları bilimindeki son gelişmeler ışığında tedavilerinin yapılmasını sağlamak, uzmanlık eğitimi alan asistanlarımızın uzman olup kliniğimizden ayrıldıklarında yeterli bilgi ve yetiyle donanmış olarak kliniğimizden ayrılmalarını sağlamak, gerek sağlık ekibimiz, gerek Ülkemizde değişik birimlerde çalışan eğitimini Kliniğimizde almış olan Uzmanlarımızla ve kliniğimizde uyguladığımız tetkik- tedavi- takip anlayışımızla örnek gösterilen bir klinik olabilmek HEDEFİMİZDİR.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.