ÜROLOJİ KLİNİĞİ

sef sef

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef sef

BAŞASİSTAN

sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef

Kliniğimiz 2003 yılının Ekim ayında açılmıştır. 2004 yılının Şubat ayında poliklinik devreye girmiştir. 2004 yılının Nisan ayında da ameliyatlara başlanmıştır.

Kliniğimizde kullanılan cihazlar :

Dünyada ürolojik cerrahide kullanılan en son teknoloji Davinci Robotu

Taş kırma cihazı (ESWL)

Prostat cerrahisinde kullanılan Greenlight

Prostat biopsisi ve üriner sistemin detaylı değerlendirilebilmesi için kullanılan Ultrasonografi cihazı,Ürolojik endoskopik girişimsel işlemlerde kullanılan Endovizyon sistemi, Endoürolojik cihazlar İdrar kaçırma ve mesane dinamiklerinin değerlendirilmesinde Ürodinami cihazı,

İdrar akım değerlendirilmesinde Üroflowmetri cihazı, erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan kavernozometri ve Korpus kavernosum elektromyografisi testi cihazları.

Kapalı taş ameliyatlarında kulanılan Perkütan Nefroskop ve Flexible üreterorenoskop

Kliniğimizde yapılan cerrahi tedaviler :

Onkolojik cerrahi,Pediatrik üroloji,Kontinans cerrahisi,İnfertilite cerrahisi,Laparoskopik cerrahi,Robotik cerrahi

Amaç ve Hedefler :

Kliniğimiz de asistan eğitimine öncelik verilmektedir. Rutin sorumluluklarımızla beraber eğitim ve araştırma hastanesi olmamız sebebiyle eğitim faaliyetlerini ön planda tutma çabamız sürmektedir. Bu bağlamda eğitim amacıyla asistan ve uzman eğitim toplantıları, haftalık vaka takdimi toplantıları, yerine göre diğer tıbbi branşlarla konsültasyon toplantıları, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizden yetişmiş iyi vasıflı üroloji uzmanlarımızın gidecekleri yeni görev yerlerinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ve üroloji kliniğimizi hem teorik hem de pratik beceri olarak en iyi şekilde temsil etmesi hedeflenmektedir. Ayrıca son yıllarda teknolojinin gelişmesinin üroloji dalına da yansımasıyla, yeni cerrahi teknik ve ekipman kullanımının yaygınlaşması ve özellikle asistan eğitimine yansıması amaçlanmaktadır. Ürolojide gelişimin takibi, projelerimizin günün şartlarına uygulanması ve deneyimlerimizin giderek artmasıyla, kliniğimizin referans merkez olma rolünü sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.