İDARİ EĞİTİM SORUMLUSU

Mikro

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Mikro Mikro Mikro Mikro

UZMAN DOKTOR

Mikro Mikro Mikro Mikro

AEAH Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji kliniği 14 Kasım 2005’te kurulmuştur.

Laboratuarlarımızda bulunan başlıca teknik donanım; etüvler, mikroskoplar, Pastör fırını, otoklavlar, sıcak su banyosu, derin dondurucular, kit saklama dolapları, distile su cihazı, class II güvenlik kabinleri, santrifüjler, pHmetre, dijital terazi, vorteks ve çalkalayıcılar; Makro-ELISA ve Mikro-ELISA cihazları, nefelometreler, otomatik kan kültür cihazları, “thermocycle”lar, elektroforez ve UV görüntüleme sistemleri, nükleik asit dizileme sistemleridir.

Laboratuarlarımızda çalışılan testler arasında, infeksiyon etkenlerinin tanısına yönelik çeşitli direkt ve boyalı mikroskopik incelemeler; bakteri kültür ve identifikasyonları ve antibiyotik duyarlık testleri (disk difüzyon, MİK tayini, E-test); mikoplazma-üreaplazma kültürü; mantar kültür ve identifikasyonu ve E-testle antibiyotik duyarlık testleri; mikobakteri kültürü, ARB incelemesi; parazitolojik incelemeler; salmonella, brucella ve sifiliz serolojileri; dışkıda H.pylori ve Rota-Adenovirus antijen tayini, üro-genital örneklerde C.trachomatis antijen tayini; HIV, Hepatit ve TORCH serolojisi, çeşitli otoantikorların tayini; Hepatit B, Hepatit C ve Tüberküloz infeksiyonlarına yönelik moleküler testler sayılabilir. Yukarıda sayılan testlerden cihazlı serolojik testler ile moleküler testler sonuç karşılığı hizmet alımı kapsamında, uzmanlarımız kontrolünde özel bir firmaya yaptırılmaktadır.

Bölümümüzde asistan eğitimi kapsamında haftada birer kez olmak üzere makale ve seminer sunumları yapılmakta; ayrıca asistanlarımız rutin ve araştırma amaçlı çalışmalara aktif olarak katılmaktadırlar.

Amaç ve Hedeflerimiz;

Laboratuarımızın diğer laboratuar ve hastane birimleri ile birlikte ortak ve uzun vadeli başlıca hedefi çalışmalarını uluslar arası kalite standartlarına (JCI/ ISO 15189) yükselterek akredite olmaktır. Bunun yanında ülkemiz ihtiyaçlarına ve uluslar arası bilgi birikimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar üretmek; bunun için teorik ve teknik alt yapı sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Klinik-laboratuar iletişimini artırmak; iyi işleyen ortak bir dil oluşturmak diğer bir önemli hedefimizdir.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.