İDARİ EĞİTİM SORUMLUSU

sef

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef sef

2004 yılı Mart ayında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, 2008 yılı Kasım ayında Prof. Dr. Özcan EREL’in katılımıyla eğitim kliniğine dönüşmüştür. Halen Prof. Dr. Özcan EREL’in yönetiminde faaliyetlerine devam etmektedir.

Hastanemiz merkezinde bulunan başlıca laboratuvarlar şunlardır;

1. Biyokimya Laboratuvarı 2. Hormon Laboratuvarı 3. İdrar Laboratuvarı 4. Acil Laboratuvarı

Bu bölümlere ek olarak hastanemize bağlı semt polikliniklerinden;

1. TBMM Sağlık Merkezi

2. ENDOTEM Semt Polikliniği

3. TEDAŞ Semt Polikliniği

4. Çukurambar Semt Polikliniği

5. İçişleri Bakanlığı Semt Polikliniği

6. Beşevler Semt Polikliniği’nde örnek alma ve temel veya ileri düzey analizlerle

7. Danıştay Sağlık Merkezi’nde örnek alma hizmeti ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Semt polikliniklerinde yapılamayan testler için alınan örnekler günde en az 2 kez gerçekleştirilen nakil hizmeti ile merkez laboratuvarlarına transfer edilmekte; sonuçlar elektronik olarak aktarılmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan analizler uluslararası güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış ölçüm yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Günlük iç kalite kontrol çalışmaları ve üye olunan dış kalite kontrol programları ile sonuçlar güvence altına alınmaktadır.

Güncel literatür verileri ışığında test menüsünü ve ölçüm yöntemlerini güncelleyen laboratuarımız Sağlıkta Uygulama Tebliği’nde yer alan tüm testleri ya çalışmakta veya akredite bir laboratuvarda çalışılmasını temin etmektedir. Laboratuvarımızda uzmanlık eğitimi verilmektedir. Düzenli makale ve seminer sunumları yapılmakta ve teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitime de önem verilmektedir. Ayrıca laboratuarımızda hastanedeki tüm kliniklerle iş birliği içinde bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

Misyonumuz ;

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları’nda güvenli ve güvenilir test sonuçlarının temin ve devamını sağlamak, Uzmanlık eğitiminde bilgi, beceri ve tecrübe aktarımı ile teorik ve pratik anlamda tam donanımlı uzmanlar yetiştirmek, Bilimsel değeri yüksek akademik çalışmalara destek vererek ülkemizin uluslararası arenada olumlu bir imaja sahip olmasında üzerine düşen görevi yerine getirmektir.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.