radyasyon_onkolojisi

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef sef

MEDİKAL FİZİKÇİ KADROSU

sef sef sef sef sef

Radyoterapi tedavisinde en son yenilik olarak kabul edilen ve tümör ışınlamasında en etkili sistem olan Tomoterapi Türkiye’de , Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler içinde ilk kez hastanemiz Radyasyon Onkoloji Kliniği’nde hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır.

Tomoterapi cihazı ile yapılan tedavilerde tümör daha etkin bir şekilde yok edilmekte ve sağlıklı dokular ışın tedavisinin yarattığı olumsuz etkilerden korunmaktadır. Bu yöntem halk arasında nokta atış olarak adlandırılan tekniğin en geniş ve en hassas kullanımıdır.

Tomoterapi, radyoterapi tedavisinde tümöre istenilen dozu yüksek hassasiyette verirken sağlıklı doku ve organları maksimum seviyede koruyan en gelişmiş tedavi sistemidir. IG-IMRT (Görüntü kılavuzluğunda yoğunluk ayarlı radyoterapi)ve plan adaptif gibi gelişmiş tedavi tekniklerinin kullanıldığı en gelişmiş sistemdir.

Tek seansta 160x40 cm’lik alan içindeki tüm lezyonları ışınlayabilen yegane sistemdir. Sistemde 6MV Lineer Akseleratör mevcut olup binary (ikili) sistem, 64 yapraklı kolimatörle helikal(sarmal) ışınlama yapabilen tek sistemdir.

Normal lineer akseleratörlerde 7 alanla yapılan tedavi Tomoterapi ile 51 alana yayılabilmektedir. Bunun en büyük avantajı ise sağlıklı dokularda yüksek derecede koruma sağlanmasıdır. Tomoterapi sistemi bünyesinde bilgisayarlı tomografi cihazı prensibi barındırdığından, hastanın tedaviye başlamadan önceki dokuları, tümörün yeri ve büyüklüğü görülebilmektedir. Bu yöntem, her tedavinin başlangıcında bütün detayın ayrıntılarına kadar görülmesini sağlamaktadır.

Tomoterapi cihazıyla çok küçük tümörler ışınlanabildiği gibi, kraniyospinal (beyin-omurilik), mezotelyoma, tüm vücut kemik iliği ışınlamaları gibi daha zor ışınlamalar çok yüksek hassasiyetle yapılabilmektedir. Tomoterapi sistemi ile stereotaksik radyoterapi, baş-boyun tümörleri , akciğer, mezotelyoma, meme, prostat, tüm vücut, karaciğer, tüm batın ışınları yapılabilmektedir.

Hastanemizde tomoterapi uygulanan her hasta için tedavinin doğruluğunu sağlamak üzere kullanılan etkili 3B CT görüntülemeye imkan tanıyan CT tarayıcı olan “ Hı-ART” tedavi sistemi mevcuttur.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.