sef

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef

sef sef sef sef

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 2004 yılında Klinik Şefi Prof. Dr. Ali Çayköylü yönetiminde 2 uzman doktor ile poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. Kliniğimiz 2005 yılının sonunda klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve 4 asistanı ile 14 yatak kapasiteli yarı açık özellikli modern bir yataklı klinik olarak hizmet vermeye başladı .

Bünyemizde klinik şefi, 2 uzman, 11 psikiyatri asistanı, 5 psikolog, bunun yanı sıra her dönemde 5 kadar olmak üzere aile hekimliği asistanı bulunmaktadır. Ayrıca devam eden genel poliklinik hizmetlerine ek olarak duygudurum bozuklukları polikliniği de kurulmuş olup çok yakında hizmet vermeye başlayacaktır. Polikliniğimiz randevu ile çalışmamaktadır.

Kliniğimizde hastalar ile sabah toplantıları, bireysel ve grup terapileri, hasta ve/veya hasta yakınları psikososyal eğitim toplantıları yapılmaktadır. Uğraş odamızda meşguliyet terapileri çerçevesinde hastalar el becerilerini geliştirip ortaya güzel ürünler çıkarmaktadırlar. Hali hazırda 16 yatak kapasitesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerekli görüldüğü hallerde kliniğimize refakatçi alınmaktadır.

Hedefimiz öncelikle polikliniğimizde ve yatan hasta servisimizde hastalarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek, bunun yanısıra bilimsel alanda da psikiyatriye katkılarımızı sürdürmektir.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.