İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU

Patoloji

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Patoloji Patoloji Patoloji Patoloji Patoloji

BAŞASİSTAN

Patoloji

SİTOPATOLOJİ UZMANI

Patoloji

UZMAN DOKTOR

Patoloji Patoloji Patoloji Patoloji Patoloji

Patoloji Patoloji

Patoloji bölümü, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kurulduğu 2004 yılından bu yana hizmet vermektedir. İlk klinik şefi Malatya İnönü Üniversite’sinden Prof. Dr. Engin Aydın’dı. 2004 yılında 3 asistanla eğitime başlanmıştır.

2005 yılında Prof. Dr. Olcay Kandemir Düzce Üniversite’sinden klinik şefi olarak atanmıştır. Aynı yıl II. Eğitim Kliniği açılmış ve Prof. Dr. Serdar Uğraş Van Yüzüncüyıl Üniversite’sinden klinik şefi olarak atanmıştır.

2009 yılında Prof. Dr. Serdar Uğraş’ın Konya Meram Üniversite’sine geçişi ile boşalan II. Klinik Şefliğini Prof. Dr. Gülnur Güler yürütmeye başlamıştır.

Laboratuvarlar;

Patoloji bölümünde yıllık yaklaşık 18 bin biyopsi ve cerrahi materyal ile 14 bin sitolojik materyal rapor edilmekte olup olgulara ait tüm preparatlar, bloklar ve raporlar arşivlenmektedir. Teknisyenler toplam 17 kişiden oluşmaktadır. Rutin tanı amacıyla dokuların incelemeye hazır hale getirildiği histopatoloji laboratuarında 2 adet doku takip cihazı, 1 adet boyama cihazı, 2 adet doku gömme cihazı, 1 adet slayt kapama cihazı, 3 adet mikrotom, 1 adet “cryostat” ile 1 tane 5 başlı, 4 tane 2 başlı, 10 tane tek başlı mikroskop ve bit tanesi immünflorasan boyamaları değerlendirmek için 2 tane de 3 başlı  mikroskop bulunmaktadır. Makroskopi, arşiv ve depo laboratuar dışında ayrı üniteler şeklindedir. Makroskopi odasında 3 adet makroskopi kabini mevcuttur. Kabinler, HEPA filtrasyon havuzlu, buharlaşan formalini aspire etme, formalinle teması minimum seviyeye düşürmek için motorlu ön cama sahiptir. Gürültü seviyesi oldukça düşük olup, uluslar arası kalite sertifikalı (ACC), personel ve çevre için ultra güvenlidir. Bu konuda Türkiye’deki örnek laboratuarlardandır. Çalışma esnasında oluşabilecek kimyasal maruziyet için göz yıkama ünitesi, laboratuarda çalışan sağlığı için lam kapatma cihazı ve güvenlik kabinleri bulunmaktadır. Makroskopik inceleme sırasında spesmenleri fotoğraflamak için dijital görüntüleme sistemi mevcuttur. 150 ‘ye yakın immünhistokimyasal antikor çeşidi ile tanı destekleyici çalışma yapılabilmektedir. Bu antikorlar arasında meme ve mide karsinomlarında prediktif değere sahip olan ve hasta tedavisini yönlendiren ER, PR ve Her2 antikorları ile lenfoma tanı ve tiplendirilmesinde kullanılan antikorlar da bulunmaktadır. Transplantasyon ünitesi dahilinde, böbrek transplantasyon patolojisi bakılmaktadır.

Ayrıca hedefe yönelik tedavi için uygun hasta seçiminde gerekli olan “Brightfield Dual in situ hibridizasyon” yöntemi ile de Her2 durumu değerlendirilebilmektedir Dokularda ve tümörlerde Human Papilloma Virus DNA ve Ebstein Barr Virus RNA partikülleri de in situ hibridizasyon yöntemi ile tespit edilebilmektedir. Moleküler patoloji laboratuarımızda 2 biyolog hizmet vermektedir. Laboratuarda; Real Time PCR cihazı, su banyosu, soğutmalı satrifüj, elektroforez, mini santrifüj, ph metre, thermal cyler cihazı, florometrik nükleik asit kantitasyon cihazı ile 2 adet soğutucu (+4 ve -20 C olmak üzere) bulunmaktadır. Bu cihazlar kullanılarak rutin hizmette;

Parafin dokuda ve sitoloji yayma preparatlarından DNA ve RNA ekstraksiyonu,

Nükleik asit kantitasyonu,

EGFR ekzon 18, 19, 20 ve 21 somatik mutasyonlarının real time PCR tekniği ile tespiti,

KRAS kodon 12, 13 ve 61 somatik mutasyonlarının real time PCR tekniği ile tespiti,

BRAF V600E mutasyonunun real time PCR tekniği ile tespiti,yapılabilmektedir.

Bölümde verilen hizmetler;

Histopatoloji

Sitopatoloji

Operasyon sırasında konsültasyon

Histokimyasal inceleme (van Gieson, PAS, retikulum boyaları v.d.),

İmmünhistokimyasal inceleme

Direkt immünfloresan inceleme (IgG, IgM, IgA, C3, C1q, C4d, albümin, fibrinojen v.d)

HPV, EBER ve Her2 “SISH Brightfield in situ hibridizasyon” yöntemi

Moleküler patoloji (EGFR mutasyonu, BRAF mutasyonu, KRAS mutasyonu)

Otopsi, şeklinde sıralanabilir.

Eğitim Faliyetleri;

Bölümde genel faaliyetlerin yanı sıra asistan doktorların teorik ve pratik eğitimleri de yapılmaktadır. Akademik yıl içinde haftada 1 gün ilginç vakaların tartışıldığı asistanların olgu sunumu saati, önceden belirlenen tarihlerde bilinmeyen olgu, seminer ve güncel literatürlerin tarandığı makale saatleri ile asistan eğitim saatleri yapılmaktadır. Bilimsel aktivitelere diğer üniversite ve eğitim birimlerinden kendi konularında uzman hocalar misafir konuşmacı ve eğitmen olarak davet edilmektedir. Asistan eğitimi bilişim teknolojileri kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak ileride telepatolojininde katılımı planlanmaktadır. Ayrıca bölüm içinde ve farklı klinikler ile retrospektif ve prospektif çok sayıda araştırma ve tez çalışmaları etik kuruldan onayı alınarak yürütülmektedir. Asistan doktor sayısı toplam olarak 5 kişi olup bu sayı belirlenen ihtiyaca göre değişiklik göstermektedir. Şuana kadar Gürcistan, Azerbaycan ve Sudan gibi ülkelerden gelen patoloji uzmanlarına ve teknisyenlerine eğitim verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir. Laboratuar, ayrıca diğer üniversiteler de eğitim alan patoloji teknikerliği stajyerleride kabul etmekte ve eğitimlerine destek vermektedir.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.