YoneticiÖmer ÖZCOŞAR | İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı.

Tel. 0312 291 27 06

SORUMLU OLDUĞU ALANLAR

Satın Alma - Tüm Depolar - Teknik Şartname Takipleri ve Hazırlaması - Taşınır Kontrol Yetkilisi - Maliyet Analiz Birimi - Klinik Mühendislik Birimi.
© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.