• Klinik Doktor Kadrosu
  • Klinik Doktor Kadrosu

İDARİ EĞİTİM SORUMLUSU

Nukleer

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Nukleer Nukleer

UZMAN DOKTOR

Nukleer Nukleer

Nükleer Tıp, tanı ve tedavi amaçlı hizmet veren bir tıp branşıdır. Nükleer Tıp incelemeleri organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi veren fizyolojik incelemelerdir. Kullanılan radyoaktif maddeler, hastaya çoğu kez organ veya dokulara özgün başka kimyasal maddelerle birleştirilerek radyofarmasötik formda veya yalın olarak verilebilmektedir.

Verilen radyoaktif maddelerin vücutta dağılımlarını görüntüleyebilmek için özel sistemler (Gama kamera, PET) kullanılmaktadır.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniğinde PET/BT ünitesi, SPECT/BT ünitesi, iyot tedavi ünitesi, gama probe ve C14 Üre Nefes Testi cihazı, Endotem Semt Polikliniği’nde ise çift başlı gama kamera ünitesi, I-131 uptake cihazı, Kemik Yoğunluğu Ölçüm cihazı bulunmaktadır.

PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ;

(Pozitron Emisyon Tomografi), insan vücuduna verilen pozitron yayıcı radyofarmasötiklerden yayılan gama ışınlarını saptayarak, vücutta dağılımlarını belirleyen ve bunu üç farklı uzaysal düzlemde görüntülere çeviren metabolik ve fonksiyonel görüntüleme yöntemidir. Henüz morfolojik olarak anormal görünüm olmadan moleküler düzeydeki anormal metabolik aktiviteyi gösterebilmektedir. PET görüntülemesinde en sık kullanılan radyofarmasötik F18-FDG (Fluorodeoksiglukoz)’ dir. FDG, glukoz analoğudur, serum glukozu ile yarışır. Serum glukoz düzeyi arttıkça FDG’nin tümörde tutulumu azalır. FDG-PET görüntüleme vücutta glukoz metabolizması haritasıdır.

PET / BT ;

kullanım alanları onkoloji, nöroloji ve kardiyolojidir. Onkolojide hedef benign/malign tümör ayrımı, hastalık yaygınlığının belirlenmesi, rezidü veya nüks hastalık belirlenmesi, tedavi etkinliğinin belirlenmesi ve tedaviye yol göstermektir. Nörolojik PET/BT uygulamaları, Alzheimer hastalığının erken tanısı ve epileptik odağın belirlenmesi, kardiyolojik PET/BT uygulamaları ise canlı miyokard dokusunun gösterilmesi ve revaskülarizasyondan fayda görecek hastaların belirlenmesidir.

Sintigrafik incelemeler :

PET/BT dışındaki Nükleer Tıp tanısal incelemelerine verilen genel ad olup gama kamera adı verilen sistemde yapılır. Sistemlere göre yapılan tanısal incelemeler:

1. Kalp ve Dolaşım Sistemi

a. Gated Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

b. MUGA

2. Endokrin Sistem

a. Tiroid Sintigrafisi

b. Paratiroid Sintigrafisi

c. Iyot-131 uptake testi

d. Adrenal Medulla (I-131 MIBG) Sintigrafisi

e. Iyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi

3. Gastrointestinal Sistem

a. Karaciğer-Dalak Sintigrafisi

b. Hepatobilier Sintigrafi

c. Gastrointestinal Kanama Çalışması

d. Tükürük Bezi Sintigrafisi

e. Karaciğer Kan Havuzu Sintigrafisi

f. Gastroözofageal Reflü Sintigrafisi

g. Özofagus Transit Sintigrafisi

h. Mide Boşalma Zamanı Tayini

ı. C14 Üre Nefes Testi

4. Genitoüriner Sistem

a. Diüretik Böbrek Sintigrafisi

b. Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi

c. Renal Kortikal Sintigrafi

d. Testis Sintigrafisi

5. Santral Sinir Sistemi

a. Beyin Perfüzyon Sintigrafisi

6. İskelet Sistemi

a. Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi

b. Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi

c. Kemik İliği Sintigrafisi

7. Onkolojik Çalışmalar

a. MIBI ve Tl-201 Tüm Vücut Tarama

b. Ga-67 Tüm Vücut Tarama

c. V-DMSA Sintigrafisi

d. Somatostatin Reseptör Görüntüleme

8. Solunum Sistemi

a. Akciğer Perfüzyon-Ventilasyon Sintigrafisi

Nükleer Tıp'ta uygulanan tedaviler:

1. Diferansiye tiroid kanserlerinde I-131 tedavisi

2. Hipertiroidizmde I-131 tedavisi

3. Kemik metastazlarında ağrı palyasyonu

4. Radyonüklid sinoviektomi

5. Diğer tedavi yöntemleri

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.