sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef

DİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ

sef sef

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mart 2013 tarihinde kurulmuş olup Klinik Şefi Doç. Dr. Ebru Uz yönetiminde, hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, glomerulonefritler, diyabetik nefropati, polikistik böbrek hastalığı, diğer kistik böbrek hastalıkları, Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), böbrek taşları, hemodiyaliz ve transplantasyon (böbrek nakli) konusunda hizmet vermektedir.

Klinik Hizmetlerimiz; Kliniğimizde böbrek fonksiyonlarında bozukluk tespit edilen hastalarda, hastane imkanları kullanılarak, yatarak veya ayaktan araştırmalar yapılmakta, gerekirse böbrek biyopsisi yapılarak son tıbbi bilgiler ışığında tedavi planlanmaktadır. Hemodiyaliz ünitemizde iki hemodiyaliz hekimi ve dönüşümlü bir nefroloji uzmanı 19+1 yatak kapasitesi ile ayda yaklaşık 1200 hastaya acil - kronik hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. Hemodiyaliz ünitemizde 2 makine Hbs Ag (+), 1 makine HCV(+) hastalar için ayrılmıştır. Hemodiyaliz ünitemiz mesai saatleri dışında cumartesi günü ve görevli uzman doktorumuzun gerekli gördüğü hastalara Pazar ve gece de acil şartlarda hizmet vermektedir.

Hemodiyaliz hastaları düzenli diyetisyen , gereğinde psikolog ve sosyal hizmet uzmanımızdan yardım alabilmektedir. Hastalarımızın evlerinden hastanemize gidiş gelişleri belirli semtlere ücretsiz servislerimizle sağlanmaktadır.

Ayaktan nefroloji hastaları ve ayrıca böbrek nakli hastaları iki nefroloji ve bir transplantasyon polikliniği olmak üzere polikliniklerimizde takip tedavi edilmektedir. Böbrek nakli hastalarının yatarak tetkik tedavisi transplantasyon yoğun bakım servisinde transplantasyon cerrahisi ekibi ile ortaklaşa yapılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca pratisyen doktor,uzman doktor ve hemşirelere hemodiyaliz sertifikasyon eğitimi verilmektedir.

Klinik içi hasta tartışmaları, makale -seminer sunumu , düzenli haftalık toplantılarla nefroloji alanında bilgi güncelleme ve asistan eğitimi yapılmaktadır.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.