İDARİ EĞİTİM SORUMLUSU

sef
Prof.Dr. Engin BOZKURT Kişisel web Sayfası

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef sef

sef sef sef sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef

Hedeflerimiz:

Ankara Atatürk Hastanesi Kardiyoloji kliniği olarak hedeflerimiz poliklinik, klinik, katater laboratuvarı, ekokardiyografi ve acil ünitelerinde kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili Dünya’da uygulanan en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini başarılı biçimde halkımızın hizmetine sunmaktır. Kardiyoloji alanı ile ilgili her konuda kanıta dayalı temel ve güncel bilgi ve deneyimlerimizi uzmanlık eğitimi alan asistanlara ve rotasyon amacıyla kliniğimizde bulunan diğer bölüm asistanlarına aktarmaktır. Uzmanlık eğitimi alan asistanlarımızın uzman olup kliniğimizden ayrıldıklarında yeterli bilgi ve yetiyle donanmış olarak kliniğimizden ayrılmalarını sağlamaktır.

Klinik Bilgisi:

Kliniğimiz hastanemizin kuruluşu (2004) ile ilk hizmete açılan kliniklerden biridir. Mart 2011 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol gereği hastanemiz Yıldırım Üniversitesinin uygulama hastanesi olarak hizmetlerine devam etmektedir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte kliniğimiz 1 eğitim ve idari sorumlusu, 7 eğitim görevlisi ve bunlarla birlikte çalışan 7 uzman doktor ve 13 kişilik asistan doktor kadrosuyla hizmet vermektedir. Kliniğimizde akademik ünvan almış 2 Profesör, 6 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent bulunmaktadır.

36 yataklı kardiyoloji servisi, 10 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, ayaktan hastalara bakan 4 adet kardiyoloji polikliniği, 3 adet koroner anjiyografi cihazı olan katater laboratuarı, 1 adet elektrofizyoloji cihazı, ikisi 3 boyutlu görüntüleme yapabilen toplam 8 ekokardiyografi cihazlı ekokardiyografi laboratuarı, 2 adet efor testi ve Holter odası (4 tansiyon Holter, 10 EKG Holter cihazı) ile ayaktan ve yatan hastalara hizmet verilmektedir.

Kardiyoloji kliniğimiz hastanenin yataklı servisler bölümünde olup 2. katta bulunmaktadır. Koroner yoğun bakım ünitemiz -1. katta ve polikliniklerimiz ise zemin katta bulunmaktadır. Deneyimli ve kendi alanında uzman hekim kadrosu ve ileri teknolojiye sahip donanımı ile kliniğimizde:

Koroner arter girişimlerinin yanında kardiyoloji alanında çok az merkezde yapılabilen transkatater aort kapak implantasyonu (TAVİ), perkütan mitral kapak tamiri (mitral kapak mandallama (MitraClip), Mitral halka daraltılması (Carillon) mitral kapak balon valvüloplasti, karotis ve periferik arter stentlemesi, renal arter stentlemesi, renal denervasyon işlemleri, elektrofizyolojik çalışma ile aritmilerin teşhis ve tedavisi, kalp deliklerinin ameliyatsız yöntemle kapatılması, kalıcı kalp pili takılması gibi özellikli işlemlerin hepsinin birlikte yapılabildiği ender merkezlerdendir.

Kliniğimizde Verilen Sağlık Hizmetleri;

Kalp ve damar hastalıkları bütün dünyada gün geçtikçe görülme sıklığı artan ve aynı zamanda dünyadaki ölüm nedenlerinin de ilk sırasını oluşturmaktadır. Hastalığın bu kadar yaygınlaşması hastalar için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Son yıllarda ameliyatsız yöntemlerle kalp damar hastalıklarının tedavi edilebilmesi, ciddi ek problemlerden dolayı ameliyat şansı olmayan hastalara umut ışığı olmaktadır. Kalp deliklerinin cihazlarla ameliyatsız olarak kapatılması, kalp kapaklarının kasıktan girilerek ameliyatsız yöntemlerle değiştirilmesi, uzun süredir tam olarak tıkalı olan damarların yeni geliştirilen bir takım araçlarla açılabilmesi ameliyat şansı olmayan hastaları umutlandırmış ve hastaların yaşam süresini uzatmıştır.

Kliniğimizde kalp damar tıkanıklığının teşhis ve tedavisinde koroner anjiyografi ve koroner damarların balon ve stentleme yöntemi ile açılması yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kliniğimizde, dünyada nadir uygulanan bir yöntemle (retrograd-antegrad teknik) uzun süredir tıkalı bulunan koroner damarlar açılmaktadır. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji kliniği olarak kardiyovasküler hastalıklara yönelik yukarıda bahsedilen birçok girişimsel işlemin hepsini uygulayabilen Türkiye’deki nadir kliniklerden biridir.

Karotid arter hastalığı beyni besleyen karotis damarının daralması ya da tıkanmasıdır.

Karotid arter hastalığı felç ya da beyin fonksiyonlarının kaybı ile karakterize bir durum olan inmenin en önemli nedenidir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisinde karotid anjiyografi ve balon-stentleme işlemi uygulanmaktadır. Bu teknikle Türkiye’de 200’ü aşan hastası ve dünya ortalamasının altındaki komplikasyon oranlarıyla yapılan en geniş hasta grubu Kliniğimize ait olup Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla kliniğimizce kurslar düzenlenmektedir.

Kliniğimizde ayrıca böbrek damarlarının, kol ve bacak damarlarının anjiyografisi ve stentle açılması, kalpteki doğuştan deliklerin (atriyal septal defekt, patent foramen ovale) kapatılması, mitral kapak darlığının balonla açılması, geçici ve kalıcı kalp pili uygulaması (pace maker, CRT), vücuda yerleştirilen elektro şok cihazı takılması (ICD) gibi işlemler başarıyla uygulanmaktadır.

Ritim bozuklukları hastaların kimi zaman yaşam kalitesini kimi zamanda hayatını tehdit eden önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu hastalıkların tespiti ve tedavisi özel cihazlar gerektirmektedir. Kliniğimiz yeni kurduğu elektrofizyoloji laboratuarı ile bu hastalıkların tedavisine önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda Türkiye’de nadir merkezlerde uygulanmaya başlayan atriyal fibrilasyon ablasyonu (kryoablasyon, Carto tekniği) başarıyla uygulanmaktadır.

Dünyada kardiyoloji alanındaki son gelişmeler kliniğimizce çok yakından takip edilmektedir. Bunlardan biri de ameliyatsız yöntemle Aort kapak replasmanı (TAVİ) uygulamasıdır. Anakara’da ilk defa kliniğimizde uygulanan bu yöntemle hastalar tedavi edilmeye başlanmış olup çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Dünya’da bu konuda 2 kapak ön planda kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi Edwards Lifesciences firması tarafından üretilen ve balon ile yerleştirilen SAPIEN XT kapağıdır. Diğeri ise Medtronic firmasının ürettiği, kendinden genişleyen COREVALVE kapağıdır. Kliniğimiz her iki kapak türünden de Türkiye’de en çok yapılan merkez olma özelliğini taşımaktadır.

Dünyada son zamanlarda hipertansiyon alanında da önemli gelişmeler olmaktadır. Özellikle ilaçlara dirençli hipertansiyon vakalarında böbrek damarlarının üzerindeki sinirlerin yakıldığı renal denervasyon işlemleri de Ankara’da ilk defa kliniğimizde yapılmıştır. Bu işlemde sosyal güvenlik kurumu ödemesi kaldırıldığından uygulama kesintiye uğramıştır.

Mitral yetersizliği olan hastaların tedavisinde de Dünya’da yeni gelişmeler olmuştur. Bu hastalığın esas tedavisi kapağın cerrahi olarak değiştirilmesidir. Fakat cerrahi yapılamayan hastalar için yeni tedavi yöntemi olarak perkütan mitral kapak tamiri geliştirilmiştir. Bunlar; mandallama (Mitraclip) tekniği ve mitral halka daraltılması (Carillon cihazı) olup Türkiye’de yine bu yöntemlerde en fazla hasta deneyimi kliniğimize aittir.

liniğimiz bilimsel yayın bazında da Türkiye’de önde gelen kliniklerden olup önemli çok merkezli uluslararası çalışmaların bazılarının (PEGASUS, TRIOLOGY, TRACER, TIGRIS) yürütülmesinde etkin rol almaktadır. Her yıl ortalama 6-7 bilimsel yayın SCI veya SCI-Expanded dergilerinde yayınlanmaktadır.

Kliniğimizden uzmanlığını almış doktorlar;

Dr.İsa Öner Yüksel (2008) Dr.Kadir Kurt (2008), Dr.Osman Kuloğlu (2008), Dr.Gülhan Yüksel Kalkan (2009), Dr.Mehmet Bozkurt (2009) Dr.Hatice Tolunay (2009) Dr.Mustafa Kurt (2009), Dr.Özgür Öz (2009), Dr.M.Fatih Karakaş(2010), Dr.Göktürk İpek(2010), Dr.Uğur Aslantaş(2010), Dr.Cenk Sarı (2010), Dr.Serdal Baştuğ (2010), Dr.Neslihan Albayrak (2011), Dr.Özgür Kırbaş (2011), Dr.Hüseyin Ayhan (2011), Dr.Emrah İpek (2011), Dr.Mehmet Ali Özdemir (2012), Dr.Ali Erayman (2012), Dr.Tolga Han Efe (2012), Dr.Özge Kurmuş(2012), Dr.Ümran Koçak (2013), Dr.Ahmet Akdi(2013), Dr.Ömer Faruk Çiçek (2013),

Cihazlarımız;

Teknolojideki hızlı ilerlemeler tıp alanındaki cihazlarda da görülmektedir. Bu bağlamda kliniğimiz de mevcut olan 3 adet koroner anjiyografi cihazı bulunmaktadır. Ayrıca ekokardiyografik inceleme alanındaki son gelişme 3 boyutlu görüntüleme yöntemidir. Bunun için kliniğimize yeni temin edilen son model 2 cihazla hem 3 boyutlu transtorasik ekokardiyografi hem de 3 boyutlu transözefajiyal ekokardiyografi imkanına kavuşmuştur. Kliniğimiz bu teknolojik cihazlar ile hastalarına ekokardiyografi alanında en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

islem
© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.