İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU

sef

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef

BAŞASİSTAN

sef sef

UZMAN DOKTOR

sef

Kliniğimizde 2004 yılında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde açılmıştır.

Klinik ekibimiz erişkin kalp ve damar cerrahisi konusunda uzmanlaşmıştır.Kliniğimizde koroner By-pass, kalp kapağı, Büyük damar ameliyatları ( anevrizma, diseksiyon ), periferik damar ameliyatları, venöz cerrahi ( varis ), Arteriyovenöz fistül açılması ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca kalp nakli hizmeti vermeye başlamıştır.

Kliniğimizde her sabah saat 07:30’da servis viziti yapılması takiben saat 08:00 civarında KVC-Kardiyoloji ortak konseyi yapılarak hastalar değerlendirilmektedir. Ameliyat planlanan hastalar servisimizde takip edilerek ayrıntılı tetkik edilmekte ve ameliyata hazırlanmaktadır. Servisimizde 3 tanesi iki yataklı, dört tanesi 3 yataklı ve bir tanesi de tek yataklı olmak üzere toplam 19 hasta yatağı bulunmaktadır. Serviste ameliyata hazırlanmış olan hastalar ameliyat günü sabahında ameliyathaneye indirilirler. 1 tane KVC ameliyathanesi olduğu için günde 2 tane açık kalp ameliyatı ve bazı günler periferik damar, varis, AVF açılması gibi ameliyatlar yapılmaktadır.

Hastalar ameliyatları bitince direk olarak aynı kattaki yoğun bakımımıza çıkarılırlar. KVC – Yoğun Bakım 10 yatak kapasitesi ile ve EKG, invaziv ve non invaziv kan basıncı, arteryal saturasyon monitarizasyon ve entübe hastalar için yapay solunum destek cihazları ile tam teşekküllü olarak hizmet vermektedir. Açık kalp ameliyatı yapılan hastalar ve ameliyathaneden entübe çıkarlar ve yoğun bakımda yarım saatlik yakın takiplerle kontrol edilirler. Gün içerisinde hastalar. Tüm parametreler uygun ise extübe edilirler, bir gece yoğun bakım takibi sonrası ertesi gün servise çıkarılırlar. Serviste de yakın takip edilen hastalar çoğunlukla postoperatif 5 veya 6. günlerde taburcu edilirler. Hastalar ameliyatları, ilaçları, diyetleri yapıp yapmaları gereken haraketler hakkında bilgilendirilerek 1 hafta sonra dikişlerini aldırmak üzere polikliniğe çağrılırlar.

Polikliniğimizde 2 adet muayne odası ve 1 tane pansuman odası bulunmaktadır. Günlük 50 hasta kontenjanı bulunan polikliniğimizde taburcu edilen ameliyatlı hastalarımızın kontrolü yapılmakta, ayrıca kardiyovasküler şikayetlerle başvuran hastaların muayneleri yapılmakta ve gerekli ise tetkikleri çalışılmaktadır.

Kliniğimizdeki Cihazlarımız:

Yoğun bakımımızda 9 adet yapay solunum cihazı,29 adet perfüzör, 1 adet nebülizatör, 3 adet pump cihazı, 2 adet IABP, 1 adet EKG, 1 adet kan gazı cihazı, 2 adet ACT cihazı, 1 adet soğuk buhar cihazı, 1 adet seyyar yapay solunum cihazı, 6 adet sabit monitör, 1 adet seyyar monitör ve 1 adet defibrilatör cihazı mevcuttur. Servisimizde 4 adet seyyar monitör, 1 adet defibrilatör, 1 adet pacemaker, 3 adet perfuzör, 1 adet EKG cihazı, 2 adet nebülizatör, 1 adet ACT cihazı mevcuttur. KVC yoğun bakımımızda 8, servisimizde 6 hemşiremiz hizmet vermektedir.

Kliniğimizde Yapılan Ameliyatların İsim Listesi:

Erişkin kalp ameliyatları;

Koroner bypass (on pump/off pump) cerrahisi Aort kapak replasmanı Mitral kapak replasmanı Triküspit kapak replasmanı Asendan ve arkus aorta anevrizma ve diseksiyonları Torakal aorta anevrizma ve diseksiyonları Abdominal aorta anevrizma ve ruptürleri Aortik root genişletme(Nick’s prosedürü) Benthall prosedürü Mitral , Triküspit ve aort kapak onarımları Kardiyak ve vasküler travma operasyonları ve Kalp Nakli

Kardiyektomi Konjenital kalp ameliyatları;

Atrial septal defekt kapatılması Ventriküler septal defekt kapatılması Patent foramen ovale kapatılması Fallot tetralojisi düzeltme operasyonları Pulmoner stenoz giderilmesi

Endovasküler anevrizma onarımları(EVAR)

Periferik arter cerrahileri;

(Aorta femoral, iliofemoral, femoropopliteal ve distal bypass’lar ile periferik arterlerin emboli, anevrizma , pseudoanevrizma onarımları) Karotis arter cerrahisi (Karotis cisim tümörü, anevrizma ve fistülleri onarımları)

Vasküler erişim ameliyatları;

arteriovenöz fistül açılması:in situ yada vasküler greftler ile, kalıcı kateter implantasyonu)

Venöz cerrahi;

Varis ameliyatları (stripping ve varis pake eksizyonları) Skleroterapiler

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.