• Kalite ve Verimlilik Birimi
  • Kalite Dosyalar

KALİTE DİREKTÖRÜ

Kalite

BİRİM ÇALIŞANLARI

Kalite Kalite

Misyonumuz ;

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden deneyimli çalışanlarımızla, hastalarımızın sağlık hizmetine zamanında, güvenli bir ortamda, eşit şartlarda ve rahat bir biçimde ulaşmalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz ;

Gelişmiş teknolojik donanımlara ve bunları kullanabilecek bilimsel yeterliliğe ulaşmış, mutlu sağlık çalışanlarına sahip olmak,

Hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan, personeli ile bütünleşmiş, duyarlı bir hastane yönetimi oluşturmak,

Güvenlik koşulları sağlanmış temiz bir ortamda, sağlık hizmetlerinde hedeflenen kalite kriterlerine ulaşarak, hastalarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamaktır.

Temel İş ve Sorumluluklar ;

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.