haberbanner
NÜKLEER TIP KLİNİĞİMİZDEN YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ
haber_logo Nükleer Tıp Kliniği’nde cerrahi olarak çıkarılamayan primer ve metastatik karaciğer tümörlerinin tedavisinde Y-90 mikroküre tedavisi yapılmaya başlanmıştır.

Radyoaktif özellikte olan Yttrium 90 (Y-90) ile işaretli mikroküreler hepatik arter yoluyla direk tümöre verilmekte ve radyasyon tümörde nekroza yol açmaktadır.

Bu tedavi normal dokuların radyasyondan zarar görmediği başarılı bir tedavi yöntemidir.Nükleer Tıp Kliniği’nde karaciğer tümörlerinin tedavisinde Y-90 mikroküre tedavisi:

Y-90 mikroküre tedavisinde girişimsel radyoloji uzmanı tarafından işleme hazırlık amacıyla yapılan anjiyografi işlemi ile karaciğerin ayrıntılı vasküler anatomisi ve hedef tümörün arteriyel beslenmesi belirlenmektedir. Takiben, Y-90 mikroküre biyodağılımını öngörme amacıyla aynı vasküler noktadan sadece gama radyasyonu içerdiği için vasküler kaçak olması durumunda herhangi bir komplikasyona sebebiyet vermeyen Tc-99m MAA enjeksiyonunun ardından Nükleer Tıp bölümünde hepatik arter perfüzyon sintigrafisi yapılmaktadır.

Bu sintigrafi, Tc-99m MAA’nın karaciğerdeki biyodağılımı tümör mikrodolaşımı ile korele olduğu için Y-90 mikroküre biyodağılımını ve anjiyografi ile gözden kaçabilecek olası gastrointestinal aktivite kaçaklarını gösterip, hastanın tedaviye uygun olup olmadığının kararını verdirmektedir. Daha sonra ayrı bir seansta beta radyasyonu yayan Y-90 ile işaretli mikroküreler hepatik arter yoluyla doğrudan karaciğer tümörüne verilmektedir. Y-90 mikroküre tedavisi, çevre dokulara zarar vermeden yüksek oranda radyasyonu kanser dokusuna verebilmemizi sağlayan başarılı bir tedavi yöntemidir.

haber_alt