GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

sef

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef sef sef sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef sef

sef sef sef sef sef

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz hastalıkları kliniği 2004 yılında kurulmuştur. Klinik, vitreus ve retina hastalıkları, üvea, nöro-oftalmoloji, kornea, refraktif cerrahi, keratokonus birimi, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, glokom, oküloplastik cerrahi, kuru göz birimi ve kontakt lens birimlerinden oluşmaktadır.

Kadrosunda, 6 doçent doktor, 1 Yardımcı doçent doktor, 11uzman doktor ve 10 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz hastalıkları Kliniğinin 18 yatak kapasiteli bir servisi, 2 ameliyathane odası bulunmaktadır. Genel ve lokal ameliyathanelerinde 4 masada haftanın her günü en modern ekipmanla her yıl yaklaşık 4.527 ameliyat yapılmaktadır.

Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler

Glokom Birimi

Genellikle göz içi basıncında artış ile seyreden ve retina sinir lifi tabakasında incelme ve sonunda körlüğe neden olan bir optik nöropatidir.

Göz içi basıncının normal değerleri 10-21 mmHg arasındadır. Ancak glokomda her zaman göz içi basıncında artış olmadığı gibi (NTG); her göz içi basıncı artışı olan kişide (OHT) de glokom görülmez. Göz içi basıncı artışı glokom için önemli bir risk faktörüdür ve tedavide göz içi basıncı düşürülerek optik sinir korunmaya çalışılır.

Glokom için bilinen risk faktörleri arasında göz içi basıncı yüksekliği, ileri yaş, bazı ırklar, aile öyküsü, migren, diyabet, yüksek/düşük kan basıncı, miyopi, hipermetropi, uzun süreli steroid kullanımı ve bazı göz yaralanmaları yer alır. Glokomun pek çok alt tipi bulunmaktadır. Bunlar arasında sadece akut açı kapanması glokomu belirti verir. Bu belirtiler şiddetli göz ağrısı, bulanık görme, gözde kızarıklık, ışık etrafında renkli haleler görmek, baş ağrısı, bulantı-kusma sayılabilir. Diğer tipleri son evre glokoma gelinceye kadar hiçbir belirti vermez. Bu yüzden ailesinde glokom olan kişiler ve 40 yaş üstü tüm kişilerin göz muayenesi olup glokom yönünden incelenmesi gerekir.

Glokomda tanı rutin göz muayenesi olan görme muayenesi, biyomikroskopik ve fundus muayenesi ile başlar. Göz içi basıncı applanasyon veya airpuff tonometre ile ölçülür. Gonyoskopi ile açı muayenesi yapılır. Glokom şüphesi düşünülen kişilere santral korneal kalınlığını ölçen pakimetre, görme alanı testi, optik sinirin detaylı analizini yapan optik koherens tomografi (oct) ve heidelberg retinal tomografi (hrt) yapılır. Göz içi basıncı çok yüksek değilse bu testler tamamlanmadan tedaviye kesinlikle başlanmaz. Çoğunlukla tanı ilk muayenede konulmaz. Hastanın belirli aralıklarla takibi tanı konulmasında, hastalığın ilerlemesinin takibinde mutlak gereklidir. Glokom tanısı konulan hastaya ömür boyu glokom takibi yapılmalıdır. Yapılan medikal veya cerrahi tedaviler glokomu ilerlemesini durdurmaya yöneliktir. Ancak bazı kişilerde tüm tedavilere rağmen görme kaybı yaşanabilir.

Kliniğimizde Glokom Biriminde ;

- Rutin göz muayenesi (görme muayenesi, biyomikroskopik muayene, fundus muayenesi)

- Göz içi basıncı ölçümü ( applanasyon tonometrisi)

- Açı muayenesi (gonyoskopik muayene)

- Pakimetri

- Görme alanı (Heidelberg)

- Oct(Optik koherens tomografi)

- Hrt( Heidelberg retinal tomografi)

- İleri glokom cerrahileri yapılmaktadır.

Oküloplastik Cerrahi Birimi

Oküloplastik cerrahi birimimizde, kapak hastalıklarına (göz kapağı içe ve dışa dönmesi, şekil bozuklukları, göz kapağı düşüklüğü (blefaroptozis), göz kapaklarının yaşa bağlı sarkması (dermatoşalazis), göz kapağı tümörleri ve kirpik hastalıklarına yönelik cerrahi tedaviler yapılmaktadır.

İstemsiz göz kapağı kasılmaları için Botulinum toksin enjeksiyon tedavisi yapılabilmektedir. Ayrıca lakrimal (göz yaşı yolları) sistem hastalıkları ile başvuran çocuk ve erişkin hastalara ileri cerrahi tedaviler yapılmaktadır.

öz protezi ameliyatları (eviserasyon ve enükleasyon) yapılabilmektedir.

Şaşılık:

Kliniğimiz şaşılık biriminde çocuk ve yetişkinlerde görülen şaşılık (göz kayması), ambliyopi (göz tembelliği) ve kırma kusurlarının muayene, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Bebeklerin muayene ve göz problemlerinin takibi yanında, doğumsal katarakt , serebral palsi ve genetik göz hastalıkları olan hastalar da değerlendirilmektedir. Birimimizde çocuk hastaların muayenelerini kolaylaştıran yardımcı aletler ( snellen eşeli, lea kartları, el otorefraktometresi, retinoskopi, indirek oftalmosjopi gibi) yanında göz kayması olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılan cihazlar (fresnel prizmaları, Hess perdesi) ve binoküler görmenin değerlendirildiği testler de bulunmaktadır. Nistagmusu olan hastaların takip ve tedavileri, tüm şaşılık cerrahileri ve tedaviye yönelik botulinum toksin enjeksiyonları bu birimin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Üvea Birim :

Üveit hastalarının gerek tanı konma sürecinde, gerekse tedavi planının yapılması ve tedavi süresince yapılan uzun dönem kontrollerinde pek çok faktörün dikkatli bir şekilde yakından takip edilmesi önemlidir.

Bu faktörler hastalığa ait bulguların seyri, verilen tedavilere gözlenen cevap, tedaviye bağlı olarak gelişebilecek istenmeyen yan etkiler, göz dışında hastalığa bağlı olarak gelişen diğer bulgular olabilir. Bu faktörlerin dikkatli takip ve değerlendirilmesi hastaların tedaviye cevabı ve hastanın uzun dönem sonuçları üzerinde etkili olmaktadır.

Uvea birimine üveit tanısı ile refere edilen hastaların etiyolojiyi belirlemeye yönelik FFA, OCT, MR, VEP gibi tüm tetkikleri yapılmakta ve hastalar romatoloji, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, dermatoloji gibi diğer birimlere konsulte edilmektedir. Hastaların takip ve tedavi süreci de yine uvea biriminin kontrolünde ve bu bölümlerle konsensüs içinde yürütülmektedir.

Retina Birim :

Kliniğimiz Retina Biriminde medikal retinal tedaviler, vitreoretinal cerrahi girişimler ve göz içi ilaç enjeksiyonları uygulanmaktadır. Retina dekolman cerrahisi, Makuler hol cerrahisi, Epiretinal membran cerrahisi, Diabetik retinopati ve Vitreous hemoraji cerrahisi ileri teknolojik donanımla başarıyla yapılmaktadır. Retina kliniğimizde Fundus Fluoressein Anjiografi (FFA), Optik Koherens Tomografi (OCT), Fotodinamik tedavi (PDT), Argon lazer fotokoagülasyon cihazları mevcuttur.

Nörooftalmoloji:

Bu birimde optik sinirden beyine kadar uzanan alanda gelişebilen çeşitli nedenlere bağlı görme kaybı, kafa çifti sinirlerinde sorunlara bağlı göz hareket bozuklukları, çift görmesi olan hastaların muayene, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Tanı ve takip için olguların problemlerine göre Humphrey otomatize görme alanı, optik koherens tomografi, fundus florosein ajiografi, fundus kamera cihazları kullanılmaktadır. Nöroloji bölümü eşliğinde VEP, EMG gibi elektrodiagnostik testler kullanılmaktadır.

Kontakt lens birimi:

Kontakt lens kullanmak isteyen tüm hastalara, detaylı göz muayeneleri yapıldıktan sonra , uygun görülen deneme lensleri ücretsiz olarak denenmektedir. Daha sonra hastalara, kontakt lensi takma ve çıkarma ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Aynı zamanda, kontakt lens kullanmakta olan hastaların rutin takipleri de yapılmaktadır.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.