sef

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef

BAŞASİSTAN KADROSU

sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ

2003 yılından bu yana Göğüs hastalıkları polikliniğindeki Bronkoskopi Ünitemizde hastalarımıza hizmet verilmektedir. Ünitemizde; 1. Video bronkoskop sayısı 2 ünit ve 3 bronkoskop, 2. Bir adet puls oksimetreli kardiyak monitör, 3. İki adet ışık kaynağı taşıyıcısı, 4. İki adet modern aspiratör ünitemiz mevcuttur. Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde bulunan endobronşial ultrason (real time EBUS) eşliğinde transbronşial iğne aspirasyon biyopsi işlemi kliniğimizde 2010 yılından bu yana uygulanmaya başlanmıştır.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

Sigara Bıraktırma Merkezi;

Sigaranın yaptığı hastalık ve zararlar konusunda sigara içen kişileri bilinçlendirmek ve bırakmalarına yardımcı olmak amacıyla hastanemiz göğüs hastalıkları bölümünde sigara bırakma ünitesi açılmıştır. Sigaranın yaptığı hastalık ve zararlar konusunda sigara içen kişileri bilinçlendirmek ve bırakmalarına yardımcı olmak amacıyla hastanemiz göğüs hastalıkları bölümünde sigara bırakma ünitesi açılmıştır.

Solunum Fonksiyon Testleri;

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi bronş daralması yapan hastalıkların saptanması ve takibinde oldukça önemli olan solunum fonksiyon testleri bölümümüzde yapılmaktadır. Solunum fonksiyon testi ile akciğer volümleri, solunum yollarındaki akım hızları ölçülebilmekte ve bronkodilatör ilaç verilerek reversibilite testi yapılabilmektedir.

Alerjik Deri Testleri;

Göğüs hastalıkları biriminde deri alerji testleri uygulanmaktadır. Özellikle saman nezlesi ve bronş astımı gibi çeşitli allerjenlerin tetiklediği hastalıkların tanısında kullanılan deri prick testleri ile, ağaç ve çiçek polenleri, ev tozu akarları, çeşitli mantarlar ve evcil hayvan tüylerine karşı olan allerjiler ve besin alerjileri acı vermeyen özel aplikatörler kullanılarak oldukça kolay bir şekilde saptanabilmektedir.

Fiberoptik Video - Bronkoskopi;

Bölümümüzde fiberoptik video-bronkoskopi ile solunum yollarındaki yabancı cisimler çıkarılabildiği gibi solunum yolarındaki tümörlerin tanısı da yapılabilmektedir. İşlem sırasında tümör saptanırsa transbronkoskopik biyopsi alınabilmektedir. Ayrıca fiberoptik bronkoskopi ile akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde oldukça yarar sağlayan bronş lavajı ve bronkoalveoler lavaj ile bronş yıkaması yapılabilmektedir.

Bronkoskopik Koter;

Bronş içinde tıkanmaya yol açan tümörlerin tedavisinde ve tıkanıklığın açılmasında, ayrıca bronşlardaki kanamaları durdurmak için kullanılan bronkoskopik koter cihazı ile tedavi de bölümümüzde yapılabilmektedir.

Torasentez;

Akciğer zarında su toplanması (plörezi) yapan hastalıkların araştırılmasında iğne ile örnek alınıp incelenebilmektedir. PLEVRA BİYOPSİSİ: Akciğer zarı hastalıklarının tanısında özel bir iğne ile göğüs kafesinden girilerek biyopsi alınabilmektedir.

Akciğer Kanseri Kemoterapisi;

Akciğer kanserlerinin tedavisi için dünyada geliştirilen en son kemoterapi ilaçları, bölümümüzde hastalarımız için en uygun doz hesaplanarak verilmektedir.

Kliniğimizde Verilmesi Planlanan Hizmetler

Uyku Laboratuvarı;

Uykuda solunum durması hastalığı (Uyku apnesi), uykuda nefesin durması sonucu, kalp-damar sistemini, sinir sistemini, hormonları etkileyebilen ve vücudun sağlıklı dengesini bozan, trafik kazalarına yol açabilen, tüm dünyada obezitenin artışına paralel olarak sıklığı giderek artan ciddi bir hastalıktır. Bu hastalığın tanısı için uyku laboratuvarında polisomnografik tetkik yapılması gereklidir. Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Kliniğine bağlı Uyku Laboratuvarı kurulması planlanmaktadır.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.