• Klinik Bilgisi

GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ

POLİKLİNİK DOKTOR KADROSU

sef sef sef

Birimimiz Hastanemizin açıldığı 19.02.2004 tarihinden itibaren “Konsültan” olarak hizmet vermektedir.

Birimimizde 25.02.2005 tarihine kadar Göğüs Cerrahisi'ni ilgilendiren acil ve elektif tüm vakalar hastanemize yatırılarak ve ameliyatları yapılarak hizmet verilmiştir.

Hastanemiz E.P.K. Kurulu'nun 25.02.2005 tarihinde almış olduğu karar gereği, bu tarihten itibaren elektif hasta yatışı ve ameliyatı yapılmamaktadır.

Sadece Acil Servise başvuran özellikle toraks travmalı vakalara ve hastanemizin diğer kliniklerinde tedavisi sürdürülen ve Göğüs Cerrahisi yönünden acil girişim gerektiren vakalara girişimde bulunulmaktadır. Birim uzmanları olarak haftalık icap nöbeti şeklinde mesai kavramı gözetilmeksizin özveriyle “tam gün” statüde hizmet verilmektedir.

Göğüs Cerrahisini ilgilendiren belli başlı konular;

1. Akciğere yönelik uygulamalar :

a. Akciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri,

b. Akciğerin parazitik kistik hastalıkları,

c. Akciğerin hava kistleri,

d. Akciğerin üzeri örten zarın iyi ve kötü huylu kalınlaşması,

e. Akciğer içi solunum yollarının iltihabi hastalıkları,

f. Göğüs içinde yeralan akciğer dışı iyi ve kötü huylu tümörler.

2. Göğüs duvarına yönelik uygulamalar :

a. Göğüs duvarının (kemik yapı) kalıtsal şekil bozuklukları (Güvercin göğsü, kunduracı göğsü),

b. Göğüs duvarının (kemik ve kas dokusu) iyi ve kötü huylu tümörleri.

3. Ana soluk borularına yönelik uygulamalar :

a. Soluk borusu darlıkları ve tümörleri,

b. Soluk borusuna kaçan yabancı cisimlerin bronkoskopi ile çıkarılması.

4. Diyafragmaya yönelik uygulamalar :

a. Diyafragmanın zayıflığına bağlı yükselmesi.

5. Yemek borusuna yönelik uygulamalar :

a. Yemek borusuna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması,

b. Yemek borusunun iyi ve kötü huylu nedenlere bağlı darlık ve tümörleri.

6. Tanıya yönelik uygulamalar :

a. Bronkoskopi ile doğrudan gözlem ve biyopsi alınması,

b. Boynun yüzeyel lenf bezleri biyopsisi,

c. Plevranın açık ve kapalı biyopsileri.

7. Göğüs yaralanmalarına yönelik uygulamalar :

a. Kaburga kırıkları,

b. Göğüs duvarı kaslarının ve kaburgaların ezilmesi,

c. Göğüs boşluğu içine olan kanamalar ve hava birikmesi,

d. Akciğer dokusunun ezilmesi ve bütünlüğünün bozulması.

8. Boyunda fazladan kaburga bulunmasına bağlı sinir ve damar sıkışmaları

9. Ellerde aşırı terleme ve solukluğa neden olan hastalıklar.

Yapılan Ameliyatların ve Girişimlerin İsim Listesi :

1) Tüp torakostomi (göğüs tüpü ile sualtı drenajı)

2) Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama)

3) Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı

4) Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte

5) Diyafragma laserasyonu, travmatik, primer onarım

6) Torakotomi, kardiyak masaj ile birlikte (resüsitatif torakotomi)

7) Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte

8) Kot fraktürü tedavisi, açık – kapalı

9) Sternum fraktürü fiksasyonu, açık – kapalı 10) Bronkoskopi, tanısal (fleksibl/ rijid)

11) Bronkoskopi, yabancı cisim çıkarılması amacı ile

12) Bronkoskopi, trakeobronşiyal ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte

13) Pretrakeal fasya açılması

14) Trakeostomi açılması (acil)

15) Kimyasal plörodez

16) Kostal greft (kemik, kıkırdak) alınması

17) Torasentez

18) İnterkostal blokaj

Bilimsel Sunumlar :

1) Künt Toraks Travmaları: 209 olgunun retrospektif analizi. Alver G, Albayrak M, Balkan E. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. Eylül 17-20, 2003. Konya-Türkiye.

2) Balkan ME, Alver G. III. trimester gebelikte spontan pnömomediastinum.III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Eylül 1-3, 2005. Gaziantep-Türkiye.

3) Alver G, Balkan ME, Albayrak ML, Çetinkanat CG, Onursever A.Anterior mediyasten yerleşimli matür kistik teratom olgusu. IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. Mayıs 17-20, 2007. Antalya-Türkiye.

4) Kaya S, Karalezli A, Arık A, Çakıroğlu E, Balkan ME, Hasanoğlu C. Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopla Elektrokoter uygulanarak Çıkarılan Bir Endobronşiyal Hamartoma Olgusu. TÜSAD 27. Kongresi, 19 - 23 Ekim 2005, Antalya

Uluslararası basılmış kitap bölümü :

Balkan ME. “Mediastinitis, Acute and Chronic”.In Encyclopedia of Respiratory Medicine. Editors : Prof. Dr. G J Laurent, Prof. Dr. S D Shapiro. Elsevier Ltd. Oxford UK, April 2006

Amaç ve Hedefler :

Hastanemizde gelecek dönemlerde Birimimize ait yatak ve ameliyat günü olmasını ve böylelikle elektif hasta yatışı ve ameliyatlarını da yapabilmeyi hedeflemekteyiz. Amacımız, ülkemiz insanlarına Göğüs Cerrahisi yönünden tam hizmet verebilmektir.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.