İDARİ EĞİTİM SORUMLUSU

mehmetkilic

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef sef sef

sef alitoker

BAŞASİSTAN

alitoker sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef
sef sef sef
genelcerrahi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Eğitim ve İdari Sorumlu Prof. Dr. Mehmet Kılıç koordinatörlüğünde 8 Eğitim Görevlisi, 3 başasistan, 6 Uzman ve14 Araştırma Görevlisi ile klinik, poliklinik ve acil serviste hasta takip ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Hastalarımıza toplam 49 yatakla hizmet verilmekte olup hasta yatakları tek, iki ve üç odalardadır. Poliklinik hizmetleri 3 muayene odasında hafta içi hergün 08 30-16 30 saatleri arası sürdürülmektedir.Yataklı bölümde değişik gruplarda yılda yaklaşık 10000 ameliyat gerçekleştirilirken 3500 günübirlik cerrahi uygulanmaktadır.

Polikiniklerde günde 200 - 250 arası hasta bakılmaktadır. Hasta tedavi ve takiplerinde 24 saat boyunca hizmet veren doktor ve hemşire kadrosu görev almaktadır. Genel cerrahide uygulanan cerrahi işlemlerin hemen hepsi kliniğimizde de gerçekleştirilmektedir. uygulanmaktadır. Ayrıca laparoskopik ve robotik cerrahi girişimler de deneyimli ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Genel Cerrahi transplantasyon ve yoğun bakım ünitesi yakın zamanda açılacaktır.

Uygulanan Bazı Girişimler;

Üst ve Alt gastrointestinal sistem cerrahisi:

özefagus, duodenum, mide, pankreas, ince ve kalın barsakların benign-malign tümörleri, reflü özefajit, pankreatitler, inflamatuar barsak hastalıkları, hemoroidal hastalıklar Hepatobiliyer sistem cerrahisi: Safra kesesi ve safra yolları benign-malign hastalıkları, karaciğerin kist hidatik gibi benign ve malign hastalıkları,Dalak hastalıkları cerrahisi

Meme-endokrin sistem cerrahisi;

Benign tümörler için basit eksizyonlar, modifiye radikal mastektomi, meme koruyucu cerrahi girişimler, tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi (sürrenal) hastalıkları cerrahisi.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.