İDARİ EĞİTİM SORUMLUSU

gastro

EĞİTİM GÖREVLİSİ

gastro gastro gastro

UZMAN DOKTOR

gastro gastro gastro gastro

Bölümümüzde Verilen Tanı ve Tedavi Hizmetleri :

Panendoskopi;

Işıklı bir sistem olan endoskop kullanılarak yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı incelenmektedir. Panendoskopi; peptik ülser, yemek borusu kanserleri ve mide kanserleri başta olmak üzere pek çok hastalığın teşhisinde altın standart oluşturmaktadır. Ayrıca peptik ülsere bağlı kanamalar ve kronik karaciğer hastalarında gelişen varis kanamaları başta olmak üzere üst gastrointestinal sistem kanamalarında minimal invazif tedavi olanakları sunmaktadır.

Yemek borusu ya da mide çıkışında (pilor kanalı) gelişen darlıklar değişik endoskopik yöntemlerler genişletilebilmektedir. Yemek borusunun kansere bağlı darlıklarında stent (tüp) yerleştirilerek hastanın normal yolla beslenmesi sağlanabilmektedir. Argon Plazma Koagülasyon Sistemi Heater Prob Koagülasyon Sistemi.

Rektoskopi;

Rektoskopi makat ve kalın barsağın distal (en uç) 25 santimini değerlendirilmesini sağlayan bir işlemdir. Makat kanaması olan her kişide rektoskopi yapılması rektum kanserlerinin erken tanısı için önemlidir. Ayrıca bazı tip hemoroidler bağlama yöntemiyle tedavi edilebilmektedir.

Fibersigmoidoskopi;

Fibersigmoidoskopi makat ve kalın barsağın distal (en uç) 60 santiminin değerlendirilmesini sağlayan bir işlemdir. Makat kanaması olan her kişide rektoskopi yapılması kalın barsak kanserlerinin erken tanısı için önemlidir.

Kolonoskopi;

Kolonoskopi tüm kalın barsağın ve gerekli durumlarda ince barsağın uç kısmını değerlendirmeye imkan veren bir işlemdir. Kalın barsak kanserlerinin erken tanısı, kronik ishalli hastaların tanısı için gerekli bir işlemdir. Ayrıca kansere zemin hazırlayan polipler çıkarılmakta, bazı kanamalar durdurulmakta ve kalın barsaktaki darlıklar balonla genişletilerek ya da stent (tüp) takılarak normal yolla dışkılama sağlanabilmektedir.

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo-Pankreotikogafi);

Safra kanallarını ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Safra kanalı taşlarının ameliyatsız çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. Safra kanalının benign (kanser dışı) ya da malign (kansere bağlı) darlıklarının balonla genişletilerek ya da stent (tüp) konularak tedavi edilebilmektedir.

Kapsül Enteroskopi;

İnce bağırsak hastalıklarını tanısında yeni bir yaklaşım olup önceleri endoskop ile ulaşılması mümkün olmayan barsak segmentlerinin değerlendirilmesine olanak veren bir sistemdir.

Perkütan Endoskopik Gastrostomi;

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) çeşitli nedenlerle gıdaları yutamayan kişilerin midelerine endoskopik olarak tüp yerleştirilmesi işlemidir. Gastrostomi tüpünden verilen evde hazırlanmış ya da ticari mamalar aracılığıyla kişilerin beslenmesi sağlanır. Gerekli durumlarda gastrostomi tüpü jejunostomi tüpüne (ince barsak beslenme tüpüne) dönüştürüle bilmektedir.

Karaciğer Biyopsisi;

Doktorun uygun gördüğü durumlarda karaciğer dokusunun incelenmesine olanak sağlayan bir işlemdir

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.