ENFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİĞİ

sef

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef Bircan_Kayaaslan

UZMAN DOKTOR

sef sef sef sef

sef sef sef sef

Kliniğimiz 2 Eylül 2005 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Taşyaran’ın klinik şefliğine atanması ile kuruldu. Kasım 2005’te ise Doç. Dr. Hatice Rahmet Güner klinik şef yardımcılığına atandı. 2014 yılı itibariyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde 2 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 5 uzman doktor, 8 asistan doktor, 8 hemşire, 1 sekreter ve 2 yardımcı personel ile hizmet verilmektedir.

1’i özel olmak üzere toplam 12 yataklı bir servisimiz bulunmakta olup nedeni bilinmeyen ateş, akut viral hepatitler, enfeksiyöz ishaller, komplike ve nonkomplike üriner sistem enfeksiyonları, endokarditler, brusellozis, menenjit, komplike cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, HIV-AİDS, transplant enfeksiyonları, sepsis ve Kırım Kongo kanamalı ateşi tanılı hastalar başta olmak üzere yılda ortalama 500 hasta yatırılarak izlenmekte ve tedavi edilmektedir. Tanısal amaçlı girişimsel işlemlerden kemik iliği aspirasyonu, lomber ponksiyon, karaciğer iğne biyopsisi yapılmaktadır. Kliniğimiz içerisinde kurulmuş olan laboratuvarımızda kendi hastalarımızın ve diğer yatan hastaların acil mikrobiyolojik tetkikleri yapılmaktadır (kültür, gram boyama, hücre sayımı…).

Haziran 2006’yla beraber asistan doktor eğitimine başlanmış olup şu anda 6 asistan doktor aktif olarak görev yapmaktadır. Haftada iki gün tüm klinik doktorlarının katılımı, üç gün ise sadece asistan doktorlar ile olmak üzere eğitim programı yürütülmektedir. Enfeksiyon hastalıkları poliklinik hizmetleri hepatit polikiliniği, genel poliklinik ve kurum hekimliği olmak üzere 3 koldan yürütülmektedir.

Hepatit polikliniğinde kronik hepatit B ve C hastalarının takip ve tedavi izlemi yapılmakta olup kurum hekimliği bünyesinde ise personelin Hepatit A ve B bağışıklık durumu tespiti ve aşılanması, enfekte materyalle teması olan personelin izlemi yapılmaktadır. Günlük ortalama poliklinik başvuru sayısı 70’tır.

Ayrıca enfeksiyon kontrol komitesi bünyesinde merkezi sterilizasyon ünitesi , kan bankası, mutfak, tıbbi atık ve çamaşırhane denetimleri yapılmaktadır.

Amaç ve Hedefler:

Hastane Enfeksiyonları;

Hastane enfeksiyon oranlarını azaltmak,

İzolasyon önlemlerini tam olarak uygulamak ve uyumu arttırmak,

El hijyenine uyumu arttırmak,

Hastane enfeksiyon surveyansının yapılması ve sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması amacıyla önlemler alınması, Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla kliniklerin eğitimi

Personel Sağlığı;

Hastane personelini standart önlemler hakkında bilgilendirmek,

Hastane personelini bulaşıcı hastalıklardan korumak için bilgilendirmek ve aşılamak,

Poliklinik Hizmeti;

Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması,

Başta hepatit B olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıkların, aşı ile önlenebilir olanlarına karşı aşı uygulamasının sağlanması (Hepatit A, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, influenza, tetanoz...vs),

Hasta ve hasta yakınlarını bulaşıcı hastalıklar konusunda daha yaygın bir biçimde eğitmek,

Bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılması,

Klinik Hizmetleri;

Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması, Antibiyotiklerin rasyonel kullanımının sağlaması,

Uygun doz ve sürede antibiyotik kullanımı, Uzun süreli hastanede yatan hastalarda komorbid hastalık ve problemlerin önlenmesi ( dekübit, tromboflebit)

Hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri konusunda eğitilmesi.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.