• ENDOTEM SEMT POLİKLİNİĞİ
bekir_cakir

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Ekim 2003 tarihinde kurulmuş olup Klinik Şefi Prof. Dr. Bekir ÇAKIR yönetiminde, diyabetes mellitus (şeker hastalığı), obezite (şişmanlık), diğer metabolik hastalıklar (gut, hiperlipidemi gibi), tiroid hastalıkları (nodüllü- nodülsüz tiroid hastalıkları, guatr ve tiroid kanserleri), paratiroid hastalıkları, metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz (kemik erimesi), hipofiz, adrenal (böbrek üstü bezi) hastalıkları, üreme ve gelişme bozuklukları (seksüel/somatik) konusunda hizmet vermektedir. Bölümümüzün poliklinik hizmeti 25.05.2007 tarihinden itibaren Balgat’ ta açılan ENDOOTEM (Endokrinoloji- Nükleer Tıp - Diyabet- Obezite- Osteoporoz-Tiroid) Tanı ve Tedavi Merkezinde yürütülmektedir.

Bu merkezin özelliği Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarına ait tanı ve tedavi işlemlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye’de kamu ve özel sektördeki ilk ve tek merkez olmasıdır.

Merkezimizde Hizmet Verdiğimiz Branşlar

1. Diyabet Polikliniği

2. Endokrin Polikliniği

3. OSTEOPOROZ (Kemik Erimesi) Polikliniği

4. Dermatoloji (Cildiye) Polikliniği

5. Diyet Polikliniği

Destek Üniteler

1. Röntgen

2. Ultrason

3. EKG

4. KMD (Kemik Dansitometri)

5. Nükleer Tıp

6. Laboratuvar Hizmeti

Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi
       
© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.