İDARİ EĞİTİM SORUMLUSU

sef
Prof.Dr. Bekir Çakır Kişisel web Sayfası

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef sef sef

sef sef sef sef sef

UZMAN DOKTOR

sef sef

Ödüllerimiz ;

Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler Resimler

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Ekim 2003 tarihinde kurulmuş olup Klinik Şefi Prof. Dr. Bekir ÇAKIR yönetiminde, diyabetes mellitus (şeker hastalığı), obezite (şişmanlık), diğer metabolik hastalıklar (gut, hiperlipidemi gibi), tiroid hastalıkları (nodüllü- nodülsüz tiroid hastalıkları, guatr ve tiroid kanserleri), paratiroid hastalıkları, metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz (kemik erimesi), hipofiz, adrenal (böbrek üstü bezi) hastalıkları, üreme ve gelişme bozuklukları (seksüel/somatik) konusunda hizmet vermektedir.Bölümümüzün poliklinik hizmeti 25.05.2007 tarihinden itibaren Balgat’ ta açılan ENDOOTEM

(Endokrinoloji- Nükleer Tıp- Diyabet- Obezite- Osteoporoz- Tiroid) Tanı ve Tedavi Merkezinde yürütülmektedir. Bu merkezin özelliği Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarına ait tanı ve tedavi işlemlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye’de kamu ve özel sektördeki ilk ve tek merkez olmasıdır.

Klinik Hizmetlerimiz;

1. 18 yataklı kliniğimizde dinamik test laboratuarı, ultrasonografi-doppler ve Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsi laboratuarı, bioimpedans aygıtı ve diğer rutin tetkik imkanları bulunmaktadır.

2. Kliniğimizde yatak doluluk oranımız %100 ile %110 arasındadır.

3. Klinikte görevli uzmanlarımız tarafından aylık ortalama 1000-1200 hastaya yatak başı ve ayaktan konsültasyon hizmeti verilmektedir. Bu hastalara gerekirse dinamik testler, tiroid- paratiroid ultrasonografisi, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi kliniğimizde yapılmakta, diyabet eğitimi, insülin kalemi ve kan şekeri ölçüm cihazı eğitimi Diyabet Eğitim Hemşirelerimiz tarafından verilmekte, ilaç ve gerekirse malzeme raporları da hazırlanmaktadır.

4. Kliniğimizde Diyabet ve Obezite nedeniyle izlenen hastalara Diyabet Eğitim Hemşirelerimiz tarafından her gün yatak başında bireysel eğitim ve kalem eğitimi verilmekte, ayrıca haftanın iki günü Diyabet Eğitim Salonunda grup eğitimleri yapılmaktadır.

5. Hastanemizdeki diğer servislerde Diyabet ve Obezite nedeniyle izlenen hastalara Diyabet Eğitim Hemşiremiz tarafından her gün yatak başında bireysel eğitim ve kalem eğitimi verilmektedir. Diğer kliniklerde yatan diyabetik hastalar bu yatak başı hizmet sayesinde taburculuk sonrası diyabet polikliniğimize düzenli kontrollere gelmektedir.

6. Kliniğimizde Diyabet ve Obezite nedeniyle izlenen hastalar her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere 15- 30 dakika süreyle Egzersiz Salonundan yararlanmaktadır. Salonumuzda yürüyüş bandı, bisiklet, kürek olmak üzere çeşitli egzersiz aletleri bulunmaktadır.

7. Kliniğimizde yatan hastalara Uzman Diyetisyenimiz tarafından kişiye özel diyet programı hazırlanmakta ve diyet eğitimi verilmektedir.

8. Tip 1 Diyabetik bireylere kliniğimizde yatarken, uygun olanlarına insülin pompası takılmaktadır. İnsülin pompası eğitimi doktor, diyabet eğitim hemşiresi tarafından verilmekte, diyetisyenimiz tarafından bu hastalara karbonhidrat sayım tekniği öğretilmektedir.

9. Nükleer Tıp Ünitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Klinik Şefliği’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Hastanemizde differansiye tiroid kanserli hastaların ameliyatları yapıldıktan sonra, tedaviyi tamamlamak amacı ile halk arasında atom tedavisi olarak bilinen Ablasyon dozunda Radyoaktif İyot tedavisi verilmektedir.

Not : Bu işlem için 2 adet özel odamız bulunmaktadır. Verilmiş olan Radyoaktif İyot tedavi dozuna göre 24 saat veya 48 saat boyunca hastalarımız LCD televizyon, lavabo, duşakabin, mini buzdolabı gibi konforlu odalarda misafir edilmektedir.

Mizyonumuz;

1. Ankara Atatürk Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları poliklinik, klinik ve acil birimlerinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi yöntemlerini başarılı biçimde uygulayarak halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

2. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanı ile ilgili her konuda kanıta dayalı temel ve güncel bilgi ve deneyimlerimizi yan dal uzmanlık eğitimi alan asistanlara ve rotasyon amacıyla kliniğimizde bulunan Aile Hekimliği asistanlarına aktarmak.

Vizyonumuz;

Ankara Atatürk Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinin vizyonu; tüm dünyada Endokrinoloji alanında yaşanan güncel ve hızlı gelişmeleri takip eden, uygulayabilen, yürütücülüğünü üstlendiğimiz veya katkıda bulunduğumuz ulusal ve uluslararası çalışmalar ile bilimsel kimliğini ortaya koymuş, sunduğu kaliteli ve konforlu poliklinik ve klinik hizmetleri ile birçok konuda referans gösterilen modern bir Endokrinoloji Merkezi olma konumunu sürdürmek ve daha ileri hedeflere ulaşmaktır.

Uzmanlık Eğitimi;

2007 Temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılan yan dal uzmanlık sınavı (YUS) sonrasında bölümümüzde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Eğitim programımız; pratiğe dayalı öğretim temelinde, güncel literatürü izleyen, sorgulayan, tartışan; seminer programları, literatür saatleri ve olgu sunumları ile katılımcı eğitimi teşvik eden; farklı kliniklerle gerçekleştirilen konseylerle multidisipliner bakış açısı kazandırmayı amaçlayan ve eğitim sürecinin verimliliğini objektif olarak değerlendirecek ölçme yöntemleri ile oluşturulmuş bir süreç olarak planlanmış ve başlamıştır.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.