• Eğitim Koordinatörlüğü
Eğitim Koordinatörlüğü
Hastanemiz eğitim verilen bir merkezdir.

Birimimizin öncelikle işlevi eğitim hastanelerinin temel görevlerinden olan, asistanların uzmanlık eğitimi süreci içinde yer alan her türlü eğitim etkinliklerinin ve diğer sağlık personellerinin hizmet içi eğitimleri ile ilgili çalışmalarının yürütülmesi ve düzenlemelerin yapılması ve kurum içerisindeki tüm bilimsel kurulların işlerinin yürütülmesidir.

Eğitim Koordinatörlüğü; Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu’nun, Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu’nun, Asistan Hekimlerin Hizmet içi Eğitimlerinin ve hastanemiz bünyesinde çıkarılan bilimsel çalışmaları kapsayan Türk Tıp Dergisi’nin sekretarya hizmetlerini yürütmektedir.

Kurum içi eğitimlerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen sağlık personellerinin spesifik alanlarda eğitimlerinin koordinasyonu yapılarak , üst düzey sağlık hizmeti ve eğitimi vermek koordinatörlüğümüzün amacıdır.

 
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı Rotasyon
Belgesi
Rotasyon
Dilekce Örneği
1219 Nolu Tababet Kanunu Tıpta Uzmanlık ve Rotasyon Süreleri
 
Tez Yazım Kuralları
1
Tez Yazım Kuralları
2
Tez Yazım Kuralları
3
Rotasyon Güncellemeleri
© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.