• Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı çerçevesinde diğer ülkeler, ulusal / uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek için lokomotif görevini üstlenmiştir. Bu kapsamda hastanemiz;

Anlaşma ve protokoller çerçevesinde ülkemize eğitim için gelenler, hastanemizde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Sadece 2010 yılında Sudan’ dan, Kosova’ dan, Afganistan’ dan ve Gürcistan’ dan çeşitli branşlarda sağlık çalışanı hastanemizde eğitim almışlardır.

Böylece hastanemiz ikili ilişkilerde bulunduğumuz ülkelerin insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmuştur.

Sağlık Turizmi çerçevesinde tedavi amaçlı Sudan, Afganistan, Yemen, Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan, Irak v.b. ülkelerden gelen hastalar Hastanemizde tedavi edilmişlerdir. 2010 yılında Mavi Marmara baskınında yaralanan 18 vatandaşlarımız ve 1 irlanda vatandaşı hastanemizde tedavi edilmiştir. Aynı baskında yaralanan ve ilk tedavilerine İsrail’de yapılan 2 vatandaşımız hastanemiz hekimlerininde içinde bulunduğu bir ekip tarafından Ülkemize getirtilerek hastanemizde tedavileri yaptırılmıuştır.

Ülkemizdeki sağlık sisteminin tanıtımı için Makedonya , Romanya, Suriye, Afganistan, Suudi Arabistan, Kosova, İran, Sudan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Katar v.b. ülkelerden Sağlık Bakanı düzeyinde gelen heyetler hastanemizde incelemelerde bulunmuşlardır.

Böylece hastanemiz ilgili ülkelerin sağlık sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Hastanemiz Afgnistan, Sudan, Haiti ve Suudi Arabistanda’ da teknik ve insani yardım amaçlı, geçici süreli kurulan sağlık birimlerine personel istihdamı sağlamıştır.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.