DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU

sef

EĞİTİM GÖREVLİSİ

sef sef sef sef

UZMAN DOKTOR

sef sef sef

Kliniğimiz 2005 yılında Prof. Dr. Ahmet Metin’in klinik şefliğine atanması ile kuruldu. Kliniğimizde şu anda 3 Eğitim Görevlisi 2 başasistan, 4 uzman doktor, 5 asistan doktor, 3 hemşire ve 2 sekreter ile hizmet verilmektedir.

Hastanemiz zemin katında 3 bayan ve 3 erkek olmak üzere toplam 6 yataklı bir servisimiz bulunmakta olup ürtiker, anjiyoödem, ilaç reaksiyonları, psoriasis, vaskülitler, otoimmün büllöz hastalıklar gibi çok çeşitli deri hastalıklarına sahip yılda 200-250 hasta yatırılarak izlenmekte ve tedavi edilmektedir.

Haziran 2006’yla beraber asistan doktor eğitimine başlanmış olup şu anda 5 asistan doktor aktif olarak görev yapmaktadır. Haftada iki gün tüm klinik doktorlarının katılımı ile seminer saati ve literatür saati düzenlenmekte, bir gün ise sadece asistan doktorlar ile olmak üzere eğitim programı yürütülmektedir.

Poliklinik hizmetlerimiz ile hastanemizin 1. katında bulunan 3 poliklinik odasında günde ortalama 200, yılda ortalama 45 bin hasta muayenesi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hastanemize bağlı 5 semt polikliniğinde de yılda ortalama 35 bin hasta muayene edilmektedir.

Polikliniğimizde tanısal amaçla deri ve mukozalarda mantar incelemesi, deri ve mukoza smearları, Wood ışığı muayenesi, benlerin ve pigmente lezyonların dermatoskopik incelenmesi (bilgisayarlı ve manuel dermatoskop ile), deri ultrasonu, deri biyopsisi alınması, deri yama testleri yapılmaktadır.

Polikliniğimizde tedavi amaçlı elektrokoterizasyon, kriyoterapi, intralezyonel enjeksiyon, tırnak çekimi, tırnak yatağı revizyonu, kimyasal matrisektomi, benign deri lezyonlarının cerrahi eksizyonları gerçekleştirilmektedir.

Fototerapi ünitemizde, PUVA, UVA, UVB, dar-band UVB, lokal fototerapi ve mikrofototerapi uygulamaları yapılmaktadır. Lazer ünitemizde, Nd-YAG lazer, KTP lazer, Erbium-YSGG ve IPL lazerler ile çeşitli deri hastalıklarının (yüzeyel vasküler malformasyonlar, telenjektaziler, hemanjiom, kesi skarları vs.) tedavisi yapılabilmektedir.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.