• Bilgi İşlem Donanım Birimi
  • Bilgi İşlem Görevleri
Yonetici

BİRİM SORUMLUSU

sef

BİRİM ÇALIŞANLARI

sef Erman_Ozturan sef

DONANIM TEKNİSYENLERİ

sef sef sef sef sef

sef sef sef sef Yunus_Korkmaz

Bilgi İşlem Koordinasyon Hastanemiz bilgi işlem koordinasyon biriminin temel işlevi;

Hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır.

Bu amaçla koordinasyon biriminin görevleri arasında;

1. Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak

2. HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak.

3. Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.

4. Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak.

5. HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek.

6. Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb).

7. Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak.

8. Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek.

9. İnternet erişiminin temini ve kullanılması için gerekli görüşme , yazışma , satınalma , muayene ve hakedişlerini koordine etmek.

10. Hastane Bilgi Sistemi kapsamında kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar, ağ sistemi ve komponentlerini tanımlayarak, şartnamelerini hazırlamak, satınalma ve muayene süreçlerine iştirak etmek.

11. Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak.

12. Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak.

13. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne çevrim içi (internet üzerinden) bildirilmesi gerekli rutin veri girişi işlemlerini (hastane bilgi formları, istatistik formları, performans verileri gibi) yapmak.

14. Bölümle ilgili iç / dış resmi yazışmaları yapmak ve İnternet üzerinden günlük mevzuat takibi yapmak ve ilgililere bilgi vermek.

15. Personellere internet, windows, office programları vb. konusunda danışmanlık yapmak ve eğitim vermek.

16. Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.