İDARİ EĞİTİM SORUMLUSU

aile_hekimligi

EĞİTİM GÖREVLİSİ

aile_hekimligi aile_hekimligi aile_hekimligi

BAŞASİSTAN

aile_hekimligi aile_hekimligi

UZMAN DOKTOR

aile_hekimligi aile_hekimligi

Aile Hekimliği; kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlık dalıdır. Kliniğimiz 2011 yılı Mayıs ayında kurulmuştur.

Aile Hekimliği Uzmanlık dalı, Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre belirlenen rotasyonlardan oluşan 3 yıllık bir programdır. Kliniğimizde halen uzmanlık eğitimi almakta olan asistan doktorlar çeşitli branşlarda rotasyon ve saha eğitimlerine devam etmektedirler.

Misyonumuz ;

1. Aile Hekimliği disiplini ile ilgili her konuda kanıta dayalı olarak güncel bilgi ve deneyimlerimizi Aile Hekimliği Uzmanlık öğrencisine aktarmak,

2. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi semt polikliniklerinde Aile Hekimliği poliklinikleri vasıtasıyla halkımıza kişiye özgü, bütüncül, koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz ;

Tüm dünyada Aile Hekimliği alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, uygulayabilen, Aile Hekimliği Türkiye Modelini daha ileri noktaya taşıyabilen, ulusal ve uluslararası çalışmalar ile bilimsel kimliğini ortaya koymuş, sunduğu kaliteli ve bütüncül sağlık hizmetleri ve eğitimi ile referans gösterilen modern bir Aile Hekimliği eğitim merkezi olma konumuna ulaşmaktır.

Poliklinik Hizmetlerimiz ;

Hastanemize bağlı semt polikliniklerinin Aile Hekimliği polikliniklerinde ve Evde Sağlık Hizmetleri biriminde asistan hekimlerin saha eğitimleri sürdürülmekte olup koruyucu hekimlik, danışmanlık, ve bireysel tanı ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir.

Uzmanlık Eğitimi ;

30 Ocak 2014 itibari ile Kliniğimizde 55 Asistan Doktor mevcuttur. Eğitim programımız; literatürü izleyen, sorulayan, tartışan, seminer programları, literatür saatleri ve olgu sunumları ile katılımcı eğitimi teşvik eden, farklı kliniklere yapılan rotasyonları birinci basamak yönetimli olarak değerlendiren bir süreç olarak yürütürlmektedir."

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.